Прозоречни системи REHAU – разнообразие от системи

Всеки обект има индивидуални изисквания от енергийно ефективни до икономични, които ще откриете в многообразието от профили подходящи за ново строителство, саниране, еднофамилни и многофамилни къщи, за изграждане на обекти и индустриални сгради. С нашите системи сте на сигурната страна!

ECOSOL-Design 70

Характеристики
ecosol-design-70

 • Конструктивна дълбочина: 70 мм
 • Брой на камерите: 5 камерна
 • Максимална дебелина на стъклото: до 41 мм
 • Изолация: Uf= 1,3 Вт/м²K / Rf**= 0,77 м²K/Вт
 • Шумоизолация: до Rw,P= 43 дБ
 • Въздухопропускливост: Клас 4 съгласно EN 12207
 • Водопропускливост: да Class 9А, съгласно EN 12208
 • Консолидация: EPDM

GENEO PHZ

Характеристики:
GENEO PHZ

 • Конструктивна ширина: 86 мм / средно уплътнение
 • Брой камери: 6 камери
 • Топлоизолация: Uf до 0,79 W/m²K
 • Материал: многослоен влакнест материал RAU-FIPRO, коекструдиран външен слой от високотехнологично RAU-PVC за най-добро качество на повърхността
 • Шумоизолация: без стоманена армировка до Rw,P = 47 dB ( с остъкление Rw = 50 dB)
 • Защита от взлом: до клас на защита 3, до клас на защита 2 без стомана
 • Въздухопропускливост: 4 (EN 12207)
 • Херметичност при проливен дъжд: 9A (EN 12208)

EURO-DESIGN 86 PLUS ПРОЗОРЕЧНА СИСТЕМА

Характеристики:
EURO-DESIGN 86 PLUS

 • Конструктивна ширина: 86 mm / предварително положено уплътнение
 • Брой на камерите: 6 камери
 • Топлоизолация: Uf = до 1,1 W/m²K
 • Шумоизолация: до Rw,P= 46 dB
 • Защита от взлом: до клас на защита 3
 • Въздухопропускливост: 4 ( EN 12207)
 • Херметичност при проливен дъжд: 9A (EN 12208)

EURO-DESIGN 70

Характеристики:
EURO-DESIGN 70

 • Конструктивна ширина: 70 мм
 • Брой на камерите: 5 камери
 • Топлоизолация
 • Uf= 1,3 W/m²K (Euro-Design 70 стандартна армировка)
 • Uf= 1,2 W/m²K (Euro-Design 70 plus с термично разделена армировка)
 • Шумоизолация до Rw,P= 45 dB
 • Защита от взлом: до клас на защита 2 ( ENV 1627
 • Въздухопропускливост: клас 4 EN 12207
 • Херметичност при проливен дъжд: до клас 9А според EN 12208

BRILLANT-DESIGN

Характеристики:
BRILLANT-DESIGN

 • Конструктивна ширина: 70 мм (опция: 80 мм)/ предварително положено уплътнение
 • Брой на камерите: 5 камери (6 камери)
 • Топлоизолация:

Uf= 1,3 W/m²K (Brillant-Design със стандартна армировка)
Uf= 1,2 W/m²K (Brillant-Design plus с термично разделена армировка)

 • Спестяване на енергия: до 56% (сравнителна база: дърво-/ прозорец от изкуствен материал с Uw = 2,7 W/m²K)
 • Шумоизолация до Rw,P = 45 dB
 • Защита от взлом: до клас на сигурност 3 (ENV 1627)
 • Въздухопропускливост: клас 4 според EN 12207
 • Херметичност при проливен дъжд: клас Е 900 според EN 12208